Klimatizace IT technologií, serverů, datových sálů a rozvoden

Klimatizace IT technologií, serveroven, datových sálú

IT technologie – serverovny, datové sály a centra, ale i velké elektrorozvodny nebo velké skříňové řídící systémy výrobních linek, ochranné systémové sály vysokonapěťových elektrorozvoden atd., vyžadují trvalé zajištění celoročních konstantních teplot chlazením z důvodu rychlého přehřívání těchto technologií a jejich následné provozní nestabilitě.

Využití DC inverterových klimatizačních zařízení  pro aplikace do IT místností a různých elektro rozvoden 
představují jistotu provozní stability po celý rok bez přerušení provozu a tím zamezení nežádoucím provozním odstávkám a následně ekonomickým ztrátám.

Využití inverterových klimatizačních technologií je velmi rozsáhlé a tomu i odpovídá naše nabídka v širokém portfoliu modelů pro jednotlivé instalační aplikace. Z dlouholeté zkušenosti víme, že pro tyto instalace musí být navrhovány a dodávány klimatizační zařízení s vysokou odolností v provozech s celoročním používáním v režimech chlazení,  bez ohledu na vnější klimatické podmínky.

V typových řadách jsou zastoupeny všechny modely vnitřních klimatizačních jednotek, s ohledem na využití a zajištění odpovídajícího pracovního výkonu pro rychle se přehřívající IT technologie.

Zpravidla jsou uvedené aplikace z důvodu ochrany provozní stability navrhovány a následně řešeny v duálním 100%, tzv. záložním provedení v aktivním provozu všech klimatizačních technologií. 

IT místnosti, datové sály, ale i el. rozvodny lze teplotně udržovat – chladit min. třemi způsoby

 

  • přímé chlazení celé místnosti i se skříňovými moduly datových a elektrických rozvaděčů
  • cílené chlazení průtokem chlazeného vzduchu z hermeticky uzavřených podlah přes jednotlivé skříňové moduly 
    do IT místnosti se sběrem teplého vzduchu VZT odsávacími prvky
  • cíleným zafukováním chlazeného vzduchu VZT rozvody přes podlahu v uličkách mezi skříňovými moduly, 
    přes pochozí děrované podlahové prvky, s vytvářením studených uliček a s odvodem teplého vzduchu
    do VZT odsávacích prvků u stropu v podhledu

Každá z těchto možností chlazení má své uplatnění a je na projektu investičního záměru a následném provozu, 
kterou vybrat jako nejlepší možnou.

 

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde