Klimatizace metrologie ve strojní výrobě – průmyslová zóna Jihlava

Každý výrobek ve strojírenství podléhá přísným kontrolám a auditům v návaznosti na plnění norem.

KLIMATIZACE METROLOGIE A KALIBRACE

Do toho spadají i různé obráběcí přípravky, formy a nástroje. V metrologických odděleních to bez klimatizace dnes již nejde.  Na velmi přesném a jemném měření v konstantních teplotách závisí další výroba, spokojenost zákazníků a existence výrobních společností.

Stálost měřících, kalibračních desek tj. stolů, různých kalibračních měrek a mikrometrů, včetně velmi přesných mikroskopů a zařízení ve spojení s IT technilogií je nezbytnou součátí každé strojírenské firmy, která realizuje výrobu pro další přesné technologie různých strojů, automobilů a dalších současných zařízení.

Správně navržené klimatizační technologie s odpovídajícím výkonem velmi účině pomáhají tato měrová střediska udržovat ve stálých konstantních teplotách, při kterých je zajištěna i stálost všech měřících nástrojů a zařízení.

S Inverterovou klimatizací FUJITSU jsme již realizovali vícero měrových středisek jak ke spokojenosti uživatelů,  ale i auditorů, kteří pravidleně kontrolují tato metrologická pracoviště.

KVALITNÍ INVERTEROVÁ KLIMATIZACE S PROMĚNNÝM VÝKONEM A DC TECHNOLOGIÍ

je zárukou kvality přesnosti měření. 
Inverterové klimatizace FUJITSU s technologií DC jsou vhodnou volbou pro každé měrové středisko.

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde