Speciální klimatizace pro ozbrojené a záchranné složky

SPECIÁLNÍ  NASAZENÍ  SI ŽÁDÁ  SPECIÁLNÍ ALL DC INVERTER KLIMATIZAČNÍ TECHNOLOGIE

Pro speciální účely požadavků ozbrojených a záchranných složek navrhujeme, dodáváme a montujeme speciální klimatizace a klimatizační technologie s kombinací vzduchotechnických prvků pro přívod klimatizovaného a filtrovaného vzduchu.
Externí mobilní pracoviště jsou při výjezdech a při účasti na zahraničních misích vystavovány extrémním výkyvům klimatických vlivů a působením zhoršených místních podmínek jako jsou velmi jemný písek a prach. 
Všechna speciální klimatizační zařízení navrhujeme jednotlivě pro daný účel v jednotlivých mobilních objektech.  Do těchto objektů patří zejména stanové celky, mobilní kontejnery a nástavby s různou charakteristikou účelu využití.

 

NEMOCNIČNÍ TRAKTY:

 • lůžkové části stanových celků a koridorů
 • specializované kontejnerové zákrokové ambulance 
  a ordinace – chirurgie, RTG, CT, zubní, atd.
 • specializované velkoplošné kontejnerové operační 
  traumatologické sály
 • specializovaná velkoplošná kontejnerová pracoviště 
  ARO a JIP
 • specializovanákontejnerová pracoviště laboratoří 
  pro lékařské účely
 • sterilizace
 • krevní banky
 • sklady léčiv a jiného zdravotnického materiálu 

SPECIÁLNÍ VYUŽITÍ:

 • chemická pracoviště a laboratoře
 • radiolokační pracoviště

VYUŽITÍ KAŽDODENNÍ POTŘEBY PERSONÁLU:

 • sklady proviantu
 • sociální místnosti osobní hygieny
 • sauny
 • relaxační a společenské kontejnery
 • lůžkové kontejnery a stany pro personál

ALL DC Inverterové klimatizace s UV filtrací

Speciální modely ALL DC Inverterových klimatizačních jednotek FUJITSU GENERALs UV filtrací a s naprogramovaným samočistěním zničí nepříjemné pachy a bakterie již v jejich zárodku. Nečistoty a prach jsou sterilizovány fotokatalytickým filtrem. Tyto DC Inverterové klimatizace jsou vhodné pro účel použití v požadovaném antiseptickém prostředí a i pro alergiky a astmatiky.

Specializované ALL DC Inverterové klimatizace s přívodem vzduchu a trojnásobnou filtrací

Pro splnění speciálních požadavků na klimatizování tj. udržení požadované konstantní teploty v utěsněném, uzavřeném interiéru, bez ohledu na vnější klimatické podmínky, kontejnerových pracovišť traumatologických operačních sálů, jednotek JIP a ARO včetně nucené výměny vzduchu se zajištěním přetlaku, máme vyvinutou klimatizačně vzduchotechnickou technologii. Tato technologie nejen, že nám zajistí udržení požadované teploty na pracovišti v režimech chlazení a topení, ale přivádí i z vnějšího prostředí potřebný čerstvý vzduch.  Přiváděný vzduch je čistěn speciální trojnásobnou filtrací na úroveň 99,9 % mikronů přes hepa filtraci. Samozřejmostí je přiváděný vzduch teplotně upraven na klimatizovanou provozní teplotu.

Klimatizovaná mobilní pracoviště pro extrémní klimatické podmínky s klimatizací s režimi provozu pro chlazení a topení

Realizace těchto specializovaných zakázek a akcí provádíme vždy na území investora

Vždy se jedná o velmi specifické požadavky, které je nutné s investorem projekčně a logisticky zvládnout nejprve na území ČR. Po zvolení technologie a potřebných příprav se přesouváme na místo realizace. Jedná se vždy o náročné akce na veškerou koordinaci. Naši technici jsou vybaveni potřebným materiálem a nářadím pro instalace. Všichni jsme očkování proti různým, pro nás exotickým nemocem vč. vztekliny, břišního tyfu a tetanu.

 

SPECIÁLNÍ NASAZENÍ  SI ŽÁDÁ  SPECIÁLNÍ ALL DC INVERTER KLIMATIZAČNÍ TECHNOLOGIE

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde