Klimatizace pro průmysl a výrobu

Průmyslové klimatizace, klimatizace do výrobních prostor

POŽADAVKY  KLADENÉ  NA  KVALITU  VÝROBY  A  FINÁLNÍ  VÝROBKY  JSOU  VYSOKÉ 
S  INVERTEROVOU  KLIMATIZACÍ  JSOU  LÉPE  SPLNITELNÉ!

Využití inverterových klimatizačních technologií v průmyslu je velmi rozsáhlé a tomu i odpovídá naše nabídka v širokém portfoliu
modelů pro jednotlivé instalační aplikace. Z dlouholeté zkušenosti víme, že pro tyto instalace musí být navrhovány 
a dodávány klimatizační zařízení s vysokou odolností v provozech s celoročním používáním v režimech chlazení a topení.
Výrobní prostory se v teplém období roku velmi rychle přehřívají díky podávaným výkonům a zbytkovým tepelným energiím.

V typových řadách máme zastoupeny všechny modely vnitřních klimatizačních jednotek, s ohledem na využití a zajištění odpovídajícího pracovního výkonu DC Inverterových klimatizací, který začíná na 2 kW výkonu chlazení až 
po velké centrální VRF systémy, s celkovými výkony chlazení ve stovkách kilowatech jmenovitého výkonu pro jednotlivé uzavřené lokalní sekce rozlehlých objektů průmyslových areálů.

Pro tyto instalační aplikace máme k dispozici modelové řady vnitřních jednotek

 • nástěnné malé vnitřní jednotky
 • nástěnné velké vnitřní jednotky
 • podstropní, parapetní
 • stropní kazetové v rastru 600 x 600 mm  a  900 x 900 mm
 • průmyslové kanálové pro instalace do podhledů, hermeticky těsných podlah a jiné aplikace
 • průmyslové vysokotlaké pro přímé instalace nebo jako součást VZT

Inverterovými klimatizacemi zajišťujeme celoročně optimální požadované teploty ve vyrobních provozech

 • s vysokými tepelnými zisky od výrobních strojů a celých výrobních linek
 • v  částech výrobních procesů při předehřívání materiálu před dalším zpracováním
 • na provozech a výrobních linkách s požadavkem na vysokou čistotu koncových výrobních procesů před expedicí, 
  s ohledem na plnění standardů norem ISO a následných auditů
 • na pracovištích metrologie s požadavky na stálost kalibračních měřidel a nástrojů
 • v laboratořích s požadavkem na stálost teploty a čistotu prostředí
 • v těžko větratelných a teplotně přehřívaných uzavřených kabinových provozech výrobních linek atd. 

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde