Tepelná čerpadla

Další zdroj tepla? Jednoznačně tepelné čerpadlo

TEPELNÉ ČERPADLO JE DALŠÍ ZDROJ ZÍSKÁVÁNÍ TEPELNÉ ENERGIE PRO VAŠE OBYTNÉ A UŽITNÉ PROSTORY. KVALITNÍ TEPELNÉ ČERPADLO S VYSOKÝM TOPNÝM FAKTOREM COP SI ZASLOUŽÍ VAŠI VYSOKOU POZORNOST

Současným trendem jsou tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla , s ohledem na narůstající a předražené ceny odebíraných klasických energií, se stále častěji navrhují do projektů při realizaci nových objektů. V mnoha případech realizací tepelných čerpadel do již hotových budov, s již používaným otopným systémem, nahrazují tepelná čerpadla klasické zdroje topení jako jsou kotle na pevná paliva, plyn a provozně nejdražší elektrokotle.

Využití tepelných čerpadel v praxi

Tepelným čerpadlem lze úspěšně vytápět celé budovy a to zejména rodinné domy, městské bytové domy, administrativní budovy,  dále výrobní a průmyslové budovy, hotely, lze vytápět i vodu ve vnitřních i vnějších bazénech, okruhy TUV.  Na mnoha místech našeho území není možno topit plynem.  Zpravidla je to řešeno pevnými palivy nebo v současnosti předraženou elektrickou energií.

  • k tepelným čerpadlům se dlouhodobě postupně získává důvěra uživatelů
  • změna v uvažování o provozování tepelného čerpadla oproti klasickým zdrojům topení
  • neušetříme na provozu, když jej budeme používat pro topení pouze pár hodin denně
  • tepelná čerpadla necháváme v topné sezóně pracovat 24 hodin denně
  • topná sezona od nástupu chladných dnů na podzim po teplé dny jara
  • provozem tepelného čerpadla docílíme stálé konstantní teploty v interieru budovy a provozně tím vlastně šetříme energie
  • Vámi nastavený termostat na požadovanou teplotu nechává cirkulovat otopným systémem trvale teplou vodu
  • systém s tepelným čerpadlem pracuje na nižší výkon a spolehlivě vytopí budovu

Používejte tepelná čerpadla správně aneb proč tepelné čerpadlo nevypínat

UPOZORNĚNÍ ! Tepelné čerpadlo nevypínejte, nechte jej pracovat jako např. lednici. Vaši lednici v kuchyni také nevypínáte, když jdete večer spát nebo jedete na víkend mimo dům. Tím, že tepelné čerpadlo pracuje – topí stále, tak nepotřebuje pracovat na vysoký výkon, ale pouze si v nízkém pracovním výkonu udržuje požadovanou nastavenou hodnotu na termostatu. Takto je nutné používat tepelné čerpadlo .

Rozdíly ve vytápění tepelným čerpadlem oproti vysokoteplotním kotlům

Tepelné čerpadlo není vysokoteplotní kotel na pevná paliva, které odpoledne roztopíte na 70°C a za hodinu máte vysoké teplo po celé budově. U vysokoteplotního systému topení jsme takto navyklí, ale kdybychom takto topili 24 hodin denně, co budeme dělat s obrovským nárůstem tepla v budově a zároveň hodně protopíme. Vysokoteplotní zdroje tepla pracují s teplotou vody nad 60°C. 
Rychle a krátce vytopit, jde se spát, už se netopí a teplota objektu postupně klesá. Odpoledne příjdete z práce a zase je tam chladno. Jsou to každodenní výkyvy teplot, které nejsou pro Vás příjemné po celodenní práci a únavě.  Tento postup není efektivní pro úsporu energií a ani Váš objekt, který každý den prochází teplotními rozdíly v interiéru.

Tepelná čerpadla šetří energii

Kvalitní tepelné čerpadlo napojené na okruh topení v budově je nízkoteplotní zdroj tepla, který pracuje v teplotách oběhové vody do 60°C. Šetří energie, náklady na provoz, technologie otopné soustavy díky nižší teplotě a životní prostředí.

Jak silné tepelné čerpadlo si vybrat a co je to ten topný faktor?

Vysvětlivka:

Významným a důležitým energetickým faktorem pro volbu výběru tepelného čerpadla je tzv. koeficient poměrů výkonu pro topení, který se celosvětově nazývá COP (Coefficient of performance) = Topný faktor , jak pro tepelná čerpadla, tak pro klimatizace. Čím menší odběr energií pro provoz a vyšší vydaný výkon tepelného čerpadla = větší (lepší) energetický poměrový koeficient a  uznaná energetická skupina – třída.

Topný faktor nám takto vlastně ukazuje kolik je schopné tepelné čerpadlo vydat tepla oproti spotřebě el. energie. Pokud je topný faktor např. 4,6 znamená to, že je schopen vydat 4,6× více tepla než kolik na to spotřebuje el. energie.

Kvalitní tepelná čerpadla s vysokým koeficientem COP je výhodným nízkoenergetickým zdrojem tepla, který se postupně vyvíjí a stále zdokonaluje a díky obrovskému lidskému snažení a novým technologiím se výrazně dostává do popředí zájmů, úspory žádoucích uživatelů.

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde