Vysoušení vlhkosti

Optimální vzdušná relativní vlhkost pro lidi, objekty a různé předměty je 45 až 60% 

Nad 60% v.r.v. dochází zpravidla k zavlhání špatně větratelných míst s následným výskytem plísní a k poškozování zdraví, objektů a předmětů s nevratnými následky. Trvale zavlhlé, špatně větratelné interiéry s pobytem osob, mohou mít za následek poškození zdraví v důsledku zvyšujícího výskytu plísní. Pro účel správného navržení a zhotovení stacionárního vysoušení je nutná vzájemná technická konzultace nejlépe na místě, při které se dohodnou technické požadavky a parametry navrženého systému vysoušení. Následně vypracujeme odborný návrh s cenovým rozpočtem. 

Vysoušení vlhkosti – kompaktni

Vysoušení vlhkosti kompaktním systémem provádíme zpravidla mobilními vysoušeči při náhlém zavlhnutí zdiva, třeba po zaplavení objektu a při provádění stavebních prací mokrou cestou. Nasazením mobilního vysoušeče zajistíte rychlejší vysušení zdiva a jiných savých materiálů Cihlové zdivo je schopné po zaplavení nasáknout do 1m3 zdiva až 1m3 vody. Vysoušení se provádí v uzavřené místnosti s optimální teplotou mezi 25° až 28°C. Při nižších teplotách se celý proces zpomaluje. Pro tyto účely máme pro Vás připravené vysoušecí zařízení k zapůjčení nebo Vám můžeme dodat zcela nové pro Vaše trvalé používání.

Vysoušení vlhkosti – stacionární

Pro účel trvalého vysoušení vlhkem namáhaného interiéru používáme stacionárního, pevně ukotveného vysoušecího zařízení. Vysoušecí zařízení se skládá s tepelného výměníku a kondenzátoru řízeného prostorovým hygrostatem. Podle velikosti objektu a množství odpařované vlhkosti do prostoru navrhneme odpovídající vysoušecí zařízení, které zajistí konstantní požadovanou vlhkost v interiéru.

Tato vysoušecí zařízení používáme zejména v

  • uzavřených bazénech s celoročním provozem
  • velkochovech vodních živočichů
  • na pracovištích s vysokou relativní vlhkostí, kde se díky trvalé vysoké vlhkosti ničí výrobní technologie i vlastní stavba
  • v archívech a různých depozitech, kde je nutné zachovat přesnou výši vlhkosti, aby nedocházelo k poškozování uložených
    předmětů

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde