Vzduchové clony

Vzduchové dveřní vratové clony

Vzduchové dveřní a vratové clony jsou vzduchotechnická zařízení a technologie, která pomocí­ proudu vzduchu oddělují­ vnitřní­ (interiér) a vnější (exteriér) prostředí­. Vzduchové clony se instalují­ min. z důvodu úspor energií jak při vytápění, tak při klimatizování vnitřní části objektu, kde se velmi často otevírají­ dveře vstupu do budov nebo vrata průmyslových hal na přijmu zboží a expedicích. Vzduchové dveřní a vratové­ clony Vám vytvoří ve směru proudění silnou vzduchovou, opticky neviditelnou clonu a zabrání­ tak odvětrání teplotně upraveného vzduchu z objektu do vnějšího prostředí a obráceně z vnějšího do objektu. Tímto dochází k úsporám vynaložených energií na topení nebo i chlazení v objektu a nechtěnému proudění vnějšího studeného nebo teplého vzduchu do objektu.

Vzduchové dveřní a vratové clony se vyrábí a dodávají:

  • pouze tzv. studené (cirkulují přes sebe pouze vzduch z dané místností)
  • s ohřevem elektrickým nebo teplovodním

Vzduchové dveřní a vratové clony máme podle instalace – montáže:

  • horizontální –  zavěšené nad dveřním vstupním otvorem
  • vertikální     –  postavené vedle vstupního nebo vjezdového otvoru

Vzduchové dveřní a vratové clony se podle vybavenosti spouští buď teplotním čídlem nebo spínacím kontaktem při otevření dveří či vrat. Navrhování vzduchových dveřních a vratových clon je vždy velmi specifické, s ohledem na charakter a velikost otevíraného otvoru. Návrhy vzduchových vratových clon do průmyslových objektu vyžadují vždy odbornou konzultaci, s ohledem na charakter provozu a návaznosti dalších prostor, které vytváří díky teplu v interiéru tzv. kominový efekt sání.

Vzduchové dveřní a vratové clony osazujeme do:

  • vstupu veřejných prostor tj. obchody, prodejny, banky, různé veřejné vstupní haly, kavárny restaurace apod.
  • průmyslové vratové vzduchové clony jsou určené pro velkoplošné otvory vjezdů navážení a expedice zboží

Doplňující informace:

Vaše kontaktní údaje výše budou využity jen za účelem zpracování Vašeho dotazu/podnětu a nebudou poskytnuty žádné třetí straně. Informace o Vašich právech jsou zde