Chlazení vinného archivu – okres Praha – západ

Uložení archivu kvalitních vín, sektů, dále koňaků a jiných značkových destilátů vyžaduje ustálené klimatické podmínky v dobře uzavřené místnosti. Ve spojení s precizním návrhem architektonického řešení s propracovanou projekcí a kvalitní dodávkou stavby si investor zajistí stálost a hodnotu uložených nápojů.

Akce byla od prvopočátku velmi důsledně sledovaná investorem. Za své vynaložené prostředky vyžadoval od všech dodavatelů precizní práci a dodávku pouze kvalitních technologií a materiálů s vazbou na dlouhou životnost a užitnost.

Vinný archiv byl vybudován v původním suterénu historické stylové vily. Celá zakázka naší dodávky a montáže byla řešena na několik jednotlivých etap podle návaznosti na postup ostatních řemesel.

Chlazení v rozsahu od 8 do 12°C bylo primárním požadavkem pro uložení archivu.

Vlastní chladící výparníková jednotka je osazena v technickém zázemí suterenu mimo místnost archivu.Do místnosti je v horní části přiveden přes stěnu izolovaným tubusem teplotně upravený – chlazený vzduch, výustěný mřížkou na stěně. Pro zachování cirkulace proudění a výměny vzduchu je ve spodní části stěny druhá mřížka. Přes tuto odsávací mřížku je nasáván vzduch z dané místnosti zpět do uzavřeného izolovaného výparníku, kde docházi k požadované teplotní úpravě.

Toto technicky náročné řešení zajišťuje v místnosti ustálenou teplotu zvolenou uživatelem a zároveň nenarušuje atmosféru sebemenším zvukovým náznakem proudění vzduchu v místnosti archivu.

Chlazení je zajištěno přes kvalitní Inverterovou kondenzační jednotku FUJITSU s vlastním řešením regulace pro nízké teploty. Vnější kondenzační Inverterová jednotka zaručuje ustálený provoz, nizkou spotřebu energií a tichost ve vnějším prostředí budovy s navazující odpočinkovou zahradou. Vnější Inverterová kondenzační jednotka pracuje s ekologickým chladivem R410A.

Naše firma JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o. se přímo specializuje na návrhy a realizace chlazení vinných archivů a sklepů pro každého zákazníka po celém území České republiky. Návrhy chlazení vinných archivů a sklepů realizujeme ve spolupráci s každým investorem na základě našich dlouholetých zkušeností s danou problematikou.

Pro tyto účely chlazení používáme výhradně kvalitních DC Inverterových technologií, které zaručují vysokou životnost, nizké odběry energií a tichý provoz vnějších kondenzačních jednotek.