Klimatizace pro průmysl a výrobu

Průmyslové klimatizace, klimatizace do výrobních prostor

Požadavky  kladené  na  kvalitu  výroby  a  finální  výrobky  jsou  vysoké s  inverterovou  klimatizací  jsou  lépe  splnitelné!

Využití inverterových klimatizačních technologií v průmyslu je velmi rozsáhlé a tomu i odpovídá naše nabídka v širokém portfoliu modelů pro jednotlivé instalační aplikace. Z dlouholeté zkušenosti víme, že pro tyto instalace musí být navrhovány a dodávány klimatizační zařízení s vysokou odolností v provozech s celoročním používáním v režimech chlazení a topení.

Výrobní prostory se v teplém období roku velmi rychle přehřívají díky podávaným výkonům a zbytkovým tepelným energiím.

V typových řadách máme zastoupeny všechny modely vnitřních klimatizačních jednotek, s ohledem na využití a zajištění odpovídajícího pracovního výkonu DC Inverterových klimatizací, který začíná na 2 kW výkonu chlazení až po velké centrální VRF systémy, s celkovými výkony chlazení ve stovkách kilowatech jmenovitého výkonu pro jednotlivé uzavřené lokalní sekce rozlehlých objektů průmyslových areálů.

Předehřívací linka PVC granulátu – výkon chlazení 180 kW Qch/h Předehřívací linka PVC granulátu – výkon chlazení 180 kW Qch/h
Finální čistá výroba kompresorů klimatizací do aut – 260 kW Qch/h Finální čistá výroba kompresorů klimatizací do aut – 260 kW Qch/h

Pro tyto instalační aplikace máme k dispozici modelové řady vnitřních jednotek

 • nástěnné malé vnitřní jednotky
 • nástěnné velké vnitřní jednotky
 • podstropní, parapetní
 • stropní kazetové v rastru 600 x 600 mm  a  900 x 900 mm
 • průmyslové kanálové pro instalace do podhledů, hermeticky těsných podlah a jiné aplikace
 • průmyslové vysokotlaké pro přímé instalace nebo jako součást VZT
Měrové a kalibrační pracoviště - výkon chlazení 7 kW Qch/h Měrové a kalibrační pracoviště - výkon chlazení 7 kW Qch/h
Sál ochranných systémů JR - výkon chlazení 105 kW Qch/h VZT Sál ochranných systémů JR - výkon chlazení 105 kW Qch/h VZT

Inverterovými klimatizacemi zajišťujeme celoročně optimální požadované teploty ve vyrobních provozech

 • s vysokými tepelnými zisky od výrobních strojů a celých výrobních linek
 • v  částech výrobních procesů při předehřívání materiálu před dalším zpracováním
 • na provozech a výrobních linkách s požadavkem na vysokou čistotu koncových výrobních procesů před expedicí, 
  s ohledem na plnění standardů norem ISO a následných auditů
 • na pracovištích metrologie s požadavky na stálost kalibračních měřidel a nástrojů
 • v laboratořích s požadavkem na stálost teploty a čistotu prostředí
 • v těžko větratelných a teplotně přehřívaných uzavřených kabinových provozech výrobních linek atd. 
Farmaceutický průmysl - lisovna olejů - výkon chl. 70 kW Qch/h Farmaceutický průmysl - lisovna olejů - výkon chl. 70 kW Qch/h
Velmi čistá výroba optických kabelů - výkon chlazení 45 kW Qch/h Velmi čistá výroba optických kabelů - výkon chlazení 45 kW Qch/h

Realizace

Klimatizace ve výrobě. klimatizace Třebíč. průmyslová klimatizace

Průmyslová vzduchová clona pro vrata expedice výrobní haly v Jihlavě

Průmyslová vzduchová clona pro vrata expedice výrobní haly v Jihlavě