Revize, údržba, servis

Staré české lidové rčení říká „Kdo maže, ten jede“. A tak tomu je u každého technického zařízení a jen „perpetuum mobile“ si asi vystačí samo.

info@jezekklima.cz

  • na klimatizace poskytujeme servis
  • provádíme údržbu klimatizací a opravy

 

  • uděláme revizi naším profesionálním revizním technikem

 

Současné moderní inverterové klimatizace sice disponují „inteligentní elektronikou“, okruhy chlazení jsou stále více propracovávány a celkově se daří vývojářům nových komponent pro klimatizační techniku dosahovat výkonějších zařízení se stále nižší spotřebou energií.

ALE – všechno mechanické co pracuje na základě fyzikálních zákonitostí je trvale namáhané a opotřebovává se.  I ta nejmodernější klimatizace potřebuje pravidelný servis a péči člověka. Bez toho se i z nejlepšího klimatizačního zařízení, které mohlo odpracovat ještě mnoho motohodin,  stane v brzké době nefunkční vrak. Nemůže za to vlastní klimatizační zařízení, ale jenom a pouze lidský faktor.

Z těchto důvodů je nutné o klimatizaci dbát a udržovat ji do konce své životnosti v provozuschopném stavu.  Měl by to být prvotní zájem investora – uživatele, aby si takto chránil vynaložené prostředky do klimatizační techniky. V dnešní době na servis a revize klimatizace stále více myslí zákonné normy.

V tomto případě na to musí být dva.

Na straně jedné je to: majitel – uživatel klimatizace, který disponuje přístupem k vlastnímu zařízení a plně jej využívá pro své potřeby.

Na straně druhé je to: servisní a revizní technik, který klimatizacia celé problematice rozumí a disponuje odborným a materiálním zázemím .

PROTO PRO VÁS A VAŠE KLIMATIZACE PROVÁDÍME:

  • kompletní záruční i pozáruční servis, udržbu a opravy klimatizací a všech zařízení, které nabízíme a montujeme
  • pozáruční servis a revize na zařízení, které nebylo součástí naší dodávky a montáže, ale nemá dostatečnou odbornou péči
  • servis,údržbu a revize klimatizací provádějí odborně způsobilí a proškolení pracovníci
Revizní kontrola okruhu chlazení a sevis vyčistění vnější jednotky Revizní kontrola okruhu chlazení a sevis vyčistění vnější jednotky
Důkladné vyčistění vnitřní jednotky včetně vnitřního výparníku Důkladné vyčistění vnitřní jednotky včetně vnitřního výparníku

Servis klimatizace a chlazení je nedílnou a velmi důležitou součástí každého chladírenského a klimatizačního zařízení, včetně tepelných čerpadel. Na tyto technologie jsou kladeny dost vysoké pracovní výkony, které fyzikální tepelnou výměnou zajišťují požadovené teplotní podmínky v uzavřených místnostech či celých budovách. Více k servisu klimatizací v odkazu Produkty – Sevis, údržba a revize klimatizace. Bez pravidelného servisu klimatizací a chlazení se životnost chladících a klimatizačních technologií výrazně snižuje.

VAŠE AUTO BEZ PRAVIDELNÉHO SERVISU NEBUDE DLOUHO JEZDIT!!! VY SAMI A VAŠE ZDRAVÍ SE BEZ PRAVIDELNÉHO „SERVISU“ NEOBEJDETE!!! VŠE, CO VYKONÁVÁ NĚJAKOU ČINNOST – PRÁCI, PODLÉHÁ NEKOMPROMISNĚ OPOTŘEBENÍ!!!