O nás

O firmě Klimatizace Ježek

Firma byla založena v únoru 1992.  Nejdříve OSVČ Stanislav Ježek a postupně byla založena společnost JEŽEK KLIMATIZACE s.r.o.

Aktivity byly od počátku orientovány na problematiku teploty ovzduší v uzavřeném interiéru různého charakteru. Firma je autorizovaným servisním partnerem výrobce klimatizací FUJITSU GENERAL Co., Ltd. pro ČR. Odborná způsobilost v provádění návrhů, montáží a servisů.  Klimatizace FUJITSU GENERAL je spolehlivou volbou pro všechny investory a uživatele.

Od roku 2003 jsem stálým členem Svazu chladící a klimatizační techniky – SCHKT. Zúčastňujeme se pravidelných školení a přezkoušení, s ohledem na legislativní požadavky EU a ČR.  Pro činnost montáží, oprav a rekonstrukce chladících a klimatizačních zařízení vč. prováděných servisů a pravidelných ročních revizí disponujeme a vlastníme potřebná oprávnění.

Navrhování, dodávky a montáže klimatizace FUJITSU GENERAL

Postupným získáváním odborných znalostí a řešením individuálních požadavků u našich zákazníků, současně s vývojovými trendy, se aktivity firmy od počátku cíleně orientovaly na navrhování, dodávky a montáže značkových klimatizačních zařízení FUJITSU GENERAL a to s ohledem na jejich vysokou kvalitu a možnost nabídnout zařízení do různých interiérů. 
Velmi důležitým faktorem pro náš servis je jistota náhradních dílů a technické podpory od výrobce FUJITSU GENERAL. 
Naše dodávky a montáže jsou řešeny převážně na území ČR, dále v zemích Evropy a máme realizováno několik zakázek vlastní dodávkou a montáží v zemích Asie s extrémním klimatickým prostředím.

 

Naším cílem je:

  • splnit požadavky našich zákazníků od návrhů, přes dodávku a montáž s následným nutným servisem
  • dodávka a montáž kvalitních technologických zařízení, při montáži použití kvalitních materiálů a komponentů
  • aby se náš zákazník nemusel zabývat při projektování problematikou, která není předmětem jeho činnosti a znalostí
  • aby se náš zákazník mohl, jako uživatel klimatizace, kdykoliv na nás obrátit pro technickou podporu a případnou konzultaci

Výsledkem je řada dlouhodobých partnerských vztahů, z kterých se odvíjí vazby na nové spokojené zákazníky.

Pracovníci firmy se zúčastňují:

  • pravidelných školení a vzdělávání z důvodu odborných a legislativních požadavků norem EU a ČR
  • školení o inovacích technologií od výrobce FUJITSU GENERAL, s ohledem na vývojové trendy
  • školení k servisům a znalosti zařízení
  • školení BOZP

PRO VÁMI POŽADOVANÉ KLIMA …

Stanislav Ježek