Klimatizace pro kontejnerová pracoviště

Kanceláře, laboratoře, sklady, ubikace, operátoři, zdravotnická pracoviště, rozvodny

Je mnoho lidských činností, které se neobejdou bez mobilních pracovišť se stálou vyrovnanou teplotou.
Vytváříme příjemné klima pro lidi a požadované klima pro technologie na mobilních pracovištích nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Mobilní pracoviště jsou určená pro běžnou práci v náročných podmínkách podléhajících vlivům počasí, jak pro lidi, jako stálá každodenní pracoviště, kde mají kanceláře, šatny a ubytování, tak i pro různé laboratoře a specializované technologie, kde záleží na přesných výsledcích při testech různého charakteru, nebo na výrobě tř. v kamenolomech, nebo pro komunikační a vysílací technologie.

Lidé jsou vytíženi a po práci potřebují kvalitní odpočinek. Technologie nemohou padnout do poruch.
Všude na těchto mobilních pracovištích je vysoký požadavek na udržení konstantních teplot.
Díky správně navržené chladící a klimatizační technologii lze tyto požadavky splnit.

Využití nacházejí mobilní pracoviště i při extrémně náročných operacích jak při využití integrovaných záchranných složek, tak na misích ve válečných konfliktech.
Máme za sebou mnoho realizací do mobilních pracovišť vlastním návrhem a konstrukčním řešením.

Realizace

Klimatizace velké elektrorozvodny v kontejneru. klimatizace Fujitsu od nás do zahraničí- Rumunsko

Chlazení elektro rozvodny v kontejneru – kamenolom – okres Jihlava