Rady a Tipy

Rady a Tipy pro Vás, jsou soupisem a souborem informací ke stávajícím Inverterovým technologiím v oboru klimatizace získané za dlouhé roky osobní praxe v návaznosti na požadavky uživatelů, vypracovaných návrhů a technických řešení, osobních montáží a navazujících servisů v souladu s výrobními trendy a změnami v legislativě.

Správně navržená kvalitní Inverterová klimatizace je zařízení, které nám má po celou dobu životnosti dobře sloužit. Pokud se k ní budeme společně správně chovat, to znamená, uživatel ji bude správně provozovat a zajistí min. 1x ročně z naší strany potřebný odborný servis, tak si v mnoha případech velmi zpříjemní pobyt v místnosti s klimatizací a zajistí si kvalitní a dlouhý provoz pořízeného klimatizačního zařízení.

Jaroslav Ježek

Za dlouhou osobní praxi od roku 1992 jsem zatím nenašel technologické zařízení, které by sneslo každodenně pracovat a vydrželo každoročně „natočit“ až 8-tis motohodin bez přestávky, a to bez ohledu na vnější vlivy počasí působící na vnější kondenzační jednotky v průběhu celého roku. To vše za pár korun na ročním servisu, s nízkou spotřebou energií, oproti jiným spotřebičům a technologiím.
Málokterý jiný spotřebič je tak zatěžován a dovede natočit tolik motohodin, jako jsou kvalitní Inverterové klimatizace. Ani to nejlepší auto nezvládne za vysoké finanční výdaje na servis a k provozu potřebné zdroje energie natočit 8 tis. motohodin za jeden rok provozu. To by znamenalo při 70km rychlosti 560.000km za rok. Za 10let 5.600.000 km. Kdo více jezdí autem a plně je využívá, tak ví, že když mu auto vydrží 350tis km nebo 10 let, tak je to i při pravidelném servisu skoro do šrotu. A to za neskutečně drahé provozní náklady na servis a provozní energie.

Kvalitní klimatizace s odpovídajícím výkonem, správnou montáží a odpovědným přístupem při provozování, je skutečný pomocník na kus života.
To ale má své návaznosti a požadavky již od počátečního záměru k vyřešení odpovídající klimatizace, k tomu správné používání, a následně zajištěný pravidelný provozní servis.

Mám dlouholetou výhodu, že osobně tvořím veškeré technické návrhy, zpracovávám výpočty tepelných zisků a zátěží a se svým týmem techniků realizuji všechny dodávky a montáže pro všechny naše zákazníky. 

Zajisté je to velká výhoda osobních zkušeností s různými instalacemi klimatizačních technologií realizovaných do různých interiérů jak pro zajištění ustáleného komfortu, tak pro potřeby chlazení technologií.
Od malých výkonu chlazení pro jednu místnost, po centrální systémy pro celé administrativní budovy, nebo průmyslové výrobní prostory, jak v ČR tak tak i v zahraničí.
 

Co je Inverterová klimatizace?

Inverterová klimatizace je sofistikované klimatizační zařízení s proměnnou charakteristikou frekvence provozu pracovního výkonu,
ale i s proměnnou spotřebou energií. Spotřeba energií u Inverterové klimatizace není konstantní, ale proměnná a je přímo úměrná správnému chápání, provozování ze strany uživatele.

Uživatel nastaví v základním nastavení, přes ovladač, na klimatizaci režim provozu chlazení nebo topení, zadá požadovanou teplotu a rychlost ventilátoru.
Vnitřní klimatizační jednotka vyhodnotí v uzavřené místnosti teplotu, a podle požadavku nastavení ze strany uživatele, vykomunikuje požadavek na vnější kondenzační jednotku.

Vnější jednotka bude podle požadavku zajišťovat na motoru kompresoru potřebný pracovní výkon. Pokud uživatel správně chápe nastavení a provozování Inverterové klimatizace, je schopen dosáhnou s danou klimatizací odpovídajícího výkonu, zajištění optimálního teplotního komfortu, za velmi příznivých nízkých spotřeb energií.

Nízkým spotřebám a dosažení potřebné teploty na úrovni pocitového komfortu napomáhá u kvalitní Inverterové klimatizace sofistikované vybavení, jako jsou všechny oběhové jednotky na stejnosměrný proud.

Dále celkově kvalita konstrukčního řešení, jako je vysoká úroveň zpracování komor výdechů a sání, ventilátorů, výměníků, systému řízení a dalších možností nastavení ovládání.

Kvalita technologie zvyšuje životnost zařízení a pro uživatele tiché provozování. Samozřejmě podmínkou je správný návrh jmenovitého výkonu podle získaných podkladů a zhotovení tepelných zisků a zátěží dané místnosti.

Přímá návaznost kvalitní Inverterové klimatizace se vyjadřuje i Energetickou třídou, spotřebou energií, a poměrem výkonu a spotřeby přes faktor COP a EER.

Pracovní rozsah výkonu chlazení u kvalitní Inverterové klimatizace dosahuje rozmezí příkladem od 0,9 do 3 kW. V tomto případě je jmenovitý výkon chlazení kolem 2 kW Qch/h. Spotřeba energií se u takové klimatizace pohybuje, podle způsobu provozování ze strany uživatele v rozmezí od 250 W do 750 W. Jmenovitý příkon bude kolem 400W/h.

Inverterové klimatizace mají velký rozsah využití jak v privátní oblasti bytových jednotek, rodinných domů, tak pro komerční účely s využitím pro administrativní budovy, ale i pro udržování stabilizovaných teplot v průmyslu a energetice.

Modely vnitřních částí Inverterových klimatizací jsou nástěnné, podstropní, parapetní, stropní kazetové, ale i tzv. průtokové kanálové s možností instalace do podhledů, nebo studených hermeticky uzavřených podlah a stěn.

Rozsah skutečných možností využití Inverterových klimatizací je velmi rozmanitý a vždy záleží na charakteru budovy, místnosti, požadavku využití a potřebách uživatele a na to navazující odborný návrh odpovídajícího zařízení.

Co je chladící faktor EER?

Tzv. faktor EER při chlazení vyjadřuje poměr výkonu chlazení a spotřeby energií.
Chladící faktor EER (Energy Efficiency Ratio - koeficient energetické efektivnosti) vyjadřuje poměr mezi množstvím tepla, odebraným z vnitřního prostředí, a elektrickou energií vydanou na tento pracovní výkon za proměnných teplotních podmínek.

Hodnota EER se u kvalitních Inverterových klimatizací pohybuje mezi 3,0 a 5,0. Čím je tento koeficient vyšší, tím je i klimatizace efektivnější a tím nižší jsou náklady na chlazení - klimatizování.

Co je SEER?

SEER Seasonal Energy Efficiency Ratio, vyjadřuje sezónní koeficient energetické efektivnosti.
SEER vyjadřuje poměr energie odebrané klimatizací z vnitřního prostředí a energie k tomu potřebné (spotřebované) v průběhu celého roku.
Čím vyšší hodnota SEER je, tím účinnější je klimatizační zařízení. Hodnota SEER kvalitních Inverterových klimatizačních zařízení se pohybuje v rozmezí 5,0 do 9,0.

To znamená, že pro odebrání 5,0 až 9,0 kWh tepelné energie z vnitřního prostředí spotřebuje pouze 1 kWh elektrické energie.
Zatímco faktor EER pracuje s nominálními hodnotami při určitém výkonu, faktor SEER pracuje s hodnotami dosažených během celého období při různých výkonech daného zařízení.

Co je topný faktor COP?

Topný faktor COP (Coefficient of Performance - koeficient výkonu)
Současné Inverterové klimatizace jsou technicky vybavené možností přepnutí z režimu Chlazení do režimu Topení.
Toto přepnutí se děje uživatelsky přes dálkový IR, nebo drátový nástěnný ovladač, který je součástí každé Inverterové klimatizace.

V přepnutém režimu do topení, se z této klimatizace pro chlazení, stává Tepelné Čerpadlo (TČ) vzduch/vzduch.
I pro Inverterové klimatizace, jako pro tepelná čerpadla platí, hodnocení účinnosti v poměru spotřeba / výkon v kW/h.
Pro tento účel se používá definice tzv. Topný faktor COP - Coefficient of Performance.
COP je tedy ukazatelem účinnosti tepelného čerpadla. Dává nám informaci, jak efektivní – účinné je samotné zařízení a výrobek.
Čím je hodnota topného faktoru COP vyšší, tím je výroba tepla efektivnější a tím je Inverterová klimatizace kvalitnější, protože její provoz je levnější.
Aby investice do současných Inverterových klimatizací - tepelného čerpadla vzduch/vzduch dávala smysl, mělo by se průměrné COP pohybovat kolem hodnoty „4“ a výše.
Pokud se u daného výrobku s potřebným výkonem topení dostává COP pod hodnotu 3, jedná se zpravidla o levnější technologii na nákupu, ale s dražším provozem tj. vyššími výdaji za energie. 

Co je topný faktor SCOP?

Definice SCOP je Sezonní průměr topného faktoru. Celoroční průměr vyjadřuje písmeno S před COP.
Ten se stanovuje na základě dat z testování tepelného čerpadla ve zkušebně v rozmezí od -20°C do +20°C.
V návaznosti na tyto teplotní hodnoty se sleduje a následně vyhodnocuje spotřeba energií.

To znamená, že hodnota SCOP u daného výrobku ukazuje na možnosti dosažení průměru sezonní účinnosti v poměru spotřeba / výkon.

Čím vyšší je u výrobku deklarovaná hodnota SCOP, tím lepší je průměr vyššího výkonu topení a nižší průměrné spotřeby energií, kterou může v chladném období roku uživatel očekávat.

Design vnitřních klimatizací podle tvaru a modelu využití

Při základním navrhování vnitřní klimatizace, do dané místnosti, to znamená podle tvaru vnitřní jednotky a možnosti místa osazení jako je jednotka nástěnná, podstropní, stropní kazetová, parapetní atd. je možné věnovat i pozornost tvaru a barvě při řešení designem náročnějších prostor.
Uspořádání a vybavení interiéru od zcela běžného, zejména praktického účelového pojetí jednotlivé místnosti v normálním bytě, je nabídka velmi rozmanitá.

Pro náročnější architekturu vnitřního designu je reálná možnost výběru vnitřních jednotek jak podle tvaru, tak podle konstrukčního řešení, v barvě je to celosvětově spíše omezenější.

V tom případě je vždy vhodné provést společnou konzultaci buď na místě v dané místnosti, nebo se zamyslet nad vypracovanou studií připravovaného interiéru a společně řešit možnosti výběru vhodné vnitřní jednotky a místa osazení i podle konstrukce.

U značkových výrobců kvalitních Inverterových technologií je možné průřezem portfolia výrobků, vybrat vhodné zařízení do různých designových stylů interiérů, jako jsou, High tech, Fusion, Loft, Vintage, Retro, Rustikál, a i pro současné moderní pojetí „šedých“ interiérů, a taktéž podle národních stylů jako je Skandinávský, Portugalský Azulejos, nebo Dánský Hygge, a další, i vhodné vnitřní jednotky.

Vnější jednotky zpravidla neřeší žádný zásadní design, ale jedná se o technologickou konstrukční nutnost daného zařízení navazující zejména na potřebný pracovní výkon. Je to prostě technologická strojovna.

Dostupnost ND

Při pořizování klimatizačního zařízení, je vhodné si zjistit možnosti dostupnosti servisu a náhradních dílů tj. ND.

Pokud uvažujeme o nákupu levnější varianty tj. zpravidla o čínské klimatizaci, musíme počítat s tím, že dostupnost ND může být pouze 3 roky.
To je skutečná současná realita a Váš dodavatel klimatizace to nedokáže nikterak ovlivnit.

V případě pořízení značkové klimatizace je dostupnost ND zpravidla do 10-ti let u běžných dílů s dodáním do max 3-týdnů.

U specifických dílů bude dodací lhůta při stáří 10 let o něco delší, ale je zajištění ND zpravidla řešitelné.
Toto se velmi často podceňuje, a u současného stavu výběrových řízení v ČR, je cena bohužel 100% co ovlivní předmět dodávky technologie.

Energetické třídy Inverterových klimatizací

Energetická třída všech spotřebičů a to platí zejména u současných klimatizačních zařízení, přímo navazuje na spotřebu elektrické energie a vydaný pracovní výkon.

Je nutné při pořizování Inverterové klimatizace věnovat pozornost nejen příslušnému přiloženému energetickému štítku, ale i uvedené spotřebě el. energií a koeficientům a faktorům COP, EER, SCOP a SEER.

Není možné, aby běžná Inverterová klimatizace dosahovala stejné Energetické třídy jako vývojově a technologicky propracované Inverterové klimatizace s ALL DC vybavením.

Materiál pro montáž klimatizace

Kvalitní materiál pro montáže klimatizací a to zejména pro propojení vnitřních jednotek a k nim připojení vnějších kondenzačních jednotek má zásadní vliv na správný provoz, spotřebu energií a životnost celého zařízení.

Pokud dodavatel používá originálních chladírenských potrubí s tloušťkou stěn 1mm u průměrů trubek od 6mm a k tomu kvalitní kaučukovou izolaci s tl. stěny 9mm, je zaručena správná tepelná výměna mezi interiérem v budově a vnějším prostředím.

Tloušťka stěn měděného potrubí přímo ovlivňuje potřebu přenosu tepelné energie, spotřebu vynaložené elektrické energie.
Zrovna tak správně izolované potrubí kvalitním přírodním kaučukem s min. tl stěny 9mm je zárukou správného a šetrného provozování klimatizačního zařízení.

Ostatní materiál pro spojování tras potrubí jako jsou kvalitní pájky s obsahem Ag nad min 5%, nejlépe 15% Ag a další spojovací a kotevní materiál má vliv na kvalitu provozu, jeho stálost a životnost celého zařízení.
Kvalitní nosné kotevní a konstrukční prvky zajistí následnou bezpečnost a stabilitu osazeného zařízení. Na to přímo navazuje používané vybavení odpovídajícího nářadí a potřebných zařízení pro ucelenou montáž.

Navržení klimatizace

Správné navržení klimatizace je to nejdůležitější ze všeho, co je spojené s pořízením klimatizačního zařízení.

Dlouholetá praxe s navrhováním, ale i s vlastní osobní montáží všech navržených zařízení je zárukou vhodného návrhu jak po stránce potřebného pracovního výkonu,
tak i po stránce vhodnosti umístění v interiéru a zvolení správné vnitřní jednotky. Každé klimatizační zařízení podle výkonu a tvaru, navržené konstruktéry ve výrobě,
má své opodstatnění a účel.

Odpovídající výkon je zárukou zajištění potřebného výkonu pro nejteplejší dny a správný vhodně navržený tvar s distribučními prvky teplotně upravovaného vzduchu na výdechu z vnitřní klimatizace, je zárukou ochoty používat trvale klimatizační zařízení, které je určené právě pro zajištění komfortu a příjemného prostředí.

Nedostačující výkon poddimenzovaného klimatizačního zařízení vede k vysokým spotřebám energií, nedostatečnému výkonu potřebnému v nejteplejších dnech roku a ke snižování životnosti celého zařízení. Výkonem špatně navrženým zařízením, uživatel nikdy nedosáhne komfortu klimatizovaného prostředí v dané místnosti, nebo celém objektu. Poddimenzování zařízení a nevhodné navržení je vždy z neznalosti celé problematiky a mnohdy i ze strany investora tlakem na cenu.
Dodavatelé by nikdy neměli vstoupit do zakázky s vědomím nevhodného navržení. Investor by měl požadovat správný návrh výkonu podle výpočtu tepelných zisků a zátěží.

Nevhodný tvar modelu vnitřní klimatizace, ale i nevýhodná instalace vnitřních jednotek, v interiéru vede k následné neochotě používání pořízeného zařízení ze strany uživatele. Při nevhodném umístění vnitřní klimatizace s výdechem na místo, kde déle pracujete, sedíte nebo ležíte při odpočinku, je velmi nepříjemné a zdravotně nevhodné.

Z každého klimatizačního zařízení s tzv. přímým výparem je při chlazení vydechovaný vzduch o teplotách kolem +10°C.
Teprve správným mísením vzduchu a správným používáním (provozováním) ze strany uživatele dosáhneme potřebné teploty a komfortu klimatizování v dané místnosti.

V reálu je ale občas dost složité, namontovat vnitřní jednotku zejména v malých kancelářích s přeplněným osazením osob na vhodné místo, když není prostoru pro vydechovaný směr proudění teplotně upraveného vzduchu. To platí i u obytných přestaveb půdních prostor, kdy investor a projekce nad danou problematikou předem nepřemýšlí. Po rekonstrukci investor zjistí, že je daný prostor v teplém období roku, teplotně neobyvatelný. Nový podkrovní prostor je plný šikmin a nezbude místo pro osazení klimatizace.

Mnohdy to sebou nese podle tvaru místnosti a stavby, komplikace při montáži a ta se může i o něco prodražit, jak na technologii, tak na vedení tras propojovacího potrubí a celé montáži.

Je nutné si ale plně uvědomit, že jak se technologie namontuje, tak bude i následně sloužit.
Vlastní výrobek, tedy technologie klimatizačního zařízení za to nikdy nemůže.
Vše ovlivňuje lidský faktor jak ze strany investora, tak ze strany návrhu projekce a dodavatele.

Je vhodné neopomenout i osazení vnějších technologií.
Nesprávné umístění vnějších jednotek má taktéž za následek zvýšenou spotřebu energií, a snižování životnosti celého zařízení.

Nevhodné používání klimatizace

Při používání klimatizace je dobré si uvědomit, proč jsme si toto zařízení vlastně pořídili.

Nikdy nesmíme zapomenout, že klimatizace je jen „stroj“ a bude nám sloužit tak, jak správně pochopíme technologické vybavení klimatizace a možnosti správného využití.

Sice mluvíme obecně při vyšších teplotách v uzavřené místnosti při provozování klimatizace o „chlazení“ a v režimu funkcí zadáváme „Cool“ tj. chlazení, nesmíme ale zapomenout, že člověk je dost měkký tvor a moc toho nesnese.

Klimatizace je „stroj“ a při nesprávné volbě nízké teploty to klimatizace správně navržená klimatizace prostě zvládne a prostor bez problémů podchladí.
Správně navržené klimatizace odpovídajícího jmenovitého výkonu, podle tepelných zisků a zátěží jednotlivé místnosti bez problémů vychladí a udrží teplotu na +18°C.
To ale není správně chápáno jako pojem „klimatizování, ale jedná se o nevhodné používání.

Mezi nevhodné používání patří nesprávné pochopení provozování klimatizace v obývaných místnostech.
Do těchto místnosti řadíme všechny pobytové místnosti v bytě, domě a na pracovišti.

Klimatizace by se neměla provozovat na nízkých nepříjemných teplotách, kdy je jednotlivci pocitově zima. Mezi nejhorší způsob provozování klimatizace v režimu chlazení je bezpochyby každodenní zapínání a vypínání klimatizace.Přijít ráno po teplé červencové noci do přehřáté kanceláře s orientaci na J/Z pod střechou s nakumulovanou teplotou nad 28°C, pustit klimatizaci na 22°C a odpoledne ji opět vypnout a to i na víkend, je to nejhorší co můžeme pro sebe a i klimatizační zařízení udělat.

Současné kvalitní Inverterové klimatizace pracují s trvalým snímáním teploty v interiéru a jsou vybaveny možností změny frekvence výkonu motoru kompresoru ve vnější jednotce.

To znamená, že se klimatizační zařízení provozně pracovním výkonem celodenně přizpůsobuje požadavkům na dorovnání příjemné pobytové teploty v interiéru.
Pokud vznikne pocit chladu, je rozumnější přes ovladač zvednout teplou na vyšší hodnotu, než klimatizaci zcela vypnout.

Když se mísením vzduchu přes klimatizaci v místnosti dorovná na uživatelem požadovanou rozumnou teplotu, tak to vnitřní jednotka vyhodnotí a sníží výkon na motoru kompresoru ve vnější jednotce a sníží výkon ventilátoru u vnitřní jednotky, nebo zcela na vnější jednotce vypne motor kompresor.

Při vyhodnocení vnitřní jednotky tj. teplotního čidla, znovu vyhodnotí potřebu upravit teplotu na požadovanou tj. zadanou od uživatele, tak si pomalu spustí u vnější jednotky motor kompresor a navýší jeho pracovní výkon tak, aby se teplota uvnitř místnosti opět dorovnala na požadovanou teplotu. Toto se děje pozvolna a bez vědomí uživatele, aniž by do zařízení a ovládání zasahoval. Takovýto provoz je velmi šetrný jak pro uživatele ve vnímání pocitu ustálené tepoty, tak i pro nízkou spotřebu energií.

Takto dochází k pozvolnému, přijatelnému upravování teplot, které je přijatelné pro uživatele, neohrožuje je na zdraví a bezesporu je toto provozování ekonomicky šetrné jak na spotřebách energií, tak na delší životnosti daného zařízení.

Pokud nemusí klimatizační zařízení každodenně dohánět srovnávání teplot nesprávným chápáním a používáním ze strany uživatele, tak si vytvoříte správné klimatizované prostředí, které je pocitově snesitelné, není Vám zima a pobyt v takové místnosti je bez přebytku tepla a nadměrné vlhkosti příjemnou záležitostí. Jedná-li se, o používání klimatizace v obytné části kde jsou malé děti, vždy je nutné na toto myslet a nikdy nesnižovat teplotu na nižší, než 5°C oproti vnější teplotě ve stínu. Malé děti hrající si na podlaze mají jinou pocitovou zónu.

Nízká a skutečná spotřeba energií u Inverterových klimatizací

Nízká a skutečná spotřeba elektrických energií plně navazuje od začátku na:

 • správný návrh klimatizačního zařízení podle výpočtů tepelných zisků a zátěží působících na jednotlivé místnosti
 • dodržení jmenovitého výkonu bez poddimenzování
 • na volbě výrobku podle kvality technologie a podle konstrukčního řešení výrobku
 • na hodnotách koeficientů a faktorů přímé spotřeby COP při topení, EER při chlazení a na to navazující roční průměry SCOP a SEER, ale i skutečná spotřeba energií pode výrobků a skutečná Energetická třída jednotlivého výrobku
 • správné zaškolení obsluhování klimatizačních zařízení
 • správné pochopení a provozování Inverterových technologií ze strany uživatele
Poměr a požadavky výkonů klimatizačních zařízení a spotřeby energií pro jejich provoz

Na toto téma plně navazuje vše kolem koeficientů a faktorů přímé spotřeby COP při topení, EER při chlazení a na to navazující roční průměry SCOP a SEER, ale i skutečná spotřeba energií „kW/h“ pode výrobků a skutečná Energetická třída jednotlivého výrobku.

Mnohdy se podivuji u některých výrobku k nám dovážených zejména z Číny, nad energetickými štítky s vyznačením Energetické třídy A++ až A+++,
ale s dvojnásobnou spotřebou energií oproti kvalitním Inverterovým technologiím s min. poloviční spotřebou energií.

Nevím, která mezinárodní instituce stanovuje Energetické třídy a v jaké benevolenci.
Nízké spotřebě a kultivovanému provozu u kvalitních Inverterových technologií napomáhá i tzv. režim provozu ECONOMY.
Při trvale provozované klimatizaci v teplém období roku tyto funkci doporučuji. Tuto funkci nemá, k nám dovážené, každé zařízení.

Zařízení při zvoleném režimu ECONOMY pracuje pozvolněji, vnější jednotka je téměř tichá a spotřeba energií je velmi nízká.
Vnější jednotka pracuje na nižší frekvenci provozu. V interiéru je provoz vnitřní jednotky velmi vyvážený, kultivovaný. Vnější jednotka není tolik namáhaná a je velmi tichá.

Podmínkou získání vyváženého, správně klimatizovaného provozu je ponechání klimatizačního zařízení v provozu.
Na provoz klimatizačních zařízení v teplém období roku, nemá jen přímý vliv zvýšená teplota od Slunce ve vnějším prostředí, tj. vlivem vysokých letních teplot.

Významný zdroj tepla si v současné době vyrábíme v uzavřených prostorách, mnohdy perfektně izolovaných staveb, svým každodenním provozem jak v domácnostech, tak na pracovištích. Dříve měli „děda s babičkou“ v místnosti jeden vypínač na světlo a jednu zásuvku na lampové rádio.

Dnes jsou naše domácnosti přehlcené spotřebiči, které jsou významným zdrojem tepelných energií, které nedokážeme z interiéru dostat ani intenzivním větráním, při kterém se nám do obývaných místností dostává z vnějšího prostředí prach a hluk. Vyprodukované teplo neřeší ani ta nejlepší Tepelná izolace a neodvede jej vyvětrat žádná rekuperace.

  Požadavky na přípravu klimatizace při stavbě budovy anebo při rekonstrukci

  Je vhodné při přípravě výstavby nové budovy, nebo při rekonstrukci uvažovat o přípravě pro klimatizace. Neustále se toto v ČR opomíjí min. z 85%.
  Sice se obecně i legislativou změn ve Stavebním zákoně myslí, na skoro dokonalé izolování pro zajištění snížení nákladů na energie při topení v chladném období roku, ale skoro nikdo se nezamýšlí co s vyprodukovaným teplem v uzavřené budově v teplém období roku.

  Investoři v součinnosti se stavební projekcí a podle stávající legislativy myslí na skoro hermeticky utěsněné a dokonale izolované objekty, aby zejména v zimním období nevynakládali za energie vysoké poplatky.

  Bohužel v teplém období roku jsou mnohé místnosti, zejména podkrovní skoro neobyvatelné. Teplo získané z obytných částí a z vnějšího prostředí, kumulovaných do systémových tepelných izolací konstrukce domu, zůstává v objektu.

  Doba odpočinku a spánek v letním období, není pro mnoho lidí formou odpočinku ale padnutím únavou.

  Pokud se včas myslí na přípravu a správně navrženou klimatizaci do celé budovy a jednotlivých místností, a při výstavbě se provede potřebná příprava, tak si každý investor ušetří následně problémy s dodatečnou montáží zejména tras propojovacího potrubí, svody odpadů kondenzátů, přívodů napájecích kabelů atd.

  Hotový dům, perfektní interiér a kde je klimatizace? Dodatečné řešení sebou nese vrtání, sekání drážek, nebo plastová koryta.
  Často neřešitelné svedení odpadů kondenzátů a nutnost použití doplňkových kondenzačních čerpadel, která nejsou ani v dnešní době i od těch nejlepších výrobců nic moc. Kondenzační čerpadla jsou další technologickou nutností, ale taky dalším zdrojem budoucích problémů.

  Jak přivést z rozvaděče mnohdy odlehlého v přízemí k vnější kondenzační jednotce na druhé straně domu odpovídající napájecí kabel samostatně jištěný. 

  Jestliže investor jakéhokoliv rozsahu projektu včas zareaguje a provede si potřebnou přípravu v hrubé části budovy, tak si následně ušetří mnoho starostí a i nervů, kdy začne při výstavbě domýšlet, jak ochrání nášlapy na schodech z exotických dřev atd.

  Přípravu musí ale v celém rozsahu realizovat odborná firma, která přesně rozumí tomu, co dělá a proč musí dodržovat mnohá technická opatření.
  Projekt přípravy klimatizace nemůže realizovat stavební projekce, která nezná podrobně problematiku všech detailů kolem klimatizace.
  Mnohdy poddimenzované návrhy, nesmyslně dlouhé trasy propojovacího potrubí pro cirkulaci chladícího media, neodpovídající možnostem navržené klimatizace.
  Není možné přenechat nějakou technickou přípravu na stavbě dělníkům z „UK“.

  Není možné, aby instalatér, který zajisté správně a odborně realizuje, svou profesní část dodávky a investor bez povědomí o klimatizaci svévolně instalovali kdekoliv v místnosti odpady pro svod kondenzátů bez správného napojení na kanalizační svody.

  Není možné, aby kdekoliv vně budově trčel ze zdi nějaký kabel, který následně ani neodpovídá průřezem a nedostatečným jištěním požadavkům klimatizační technologie.

  Od počátku je na místě a i z důvodu záruk vhodné nechat zpracovat odbornou firmu ucelený návrh technického řešení a následně se i na tuto firmu obrátit s realizací, která bude určitě probíhat na požadované úrovni a na jednotlivé etapy, které navazují na celou stavbu a jednotlivá řemesla.

  Návrh řešení klimatizace a celá realizace je o mnoha detailech, které při nesprávném řešení přináší mnoho komplikací v konečném důsledku pro investora.

  Návrh klimatizace a chápání technologie vč. možnosti klimatizace, prozatím zůstává mnohdy opomíjené a nesprávně posuzované z pohledu projekce,
  následně stavby a i investora.

  Servis

  Inverterové klimatizační zařízení je důmyslné, ale vcelku složité zařízení. V kostce se skládá z těchto hlavních části:

  • celého uzavřeného okruhu chlazení s moderními technologickými prvky pro zajištění potřebných pracovních výkonů za nízkých provozních nákladů
  • sofistikované slaboproudé digitální komunikace na úrovni kvalitního výkonného počítače
  • silnoproudého napájení s přeměnou střídavého proudu na stejnosměrný a ještě s frekvenčně řízeným výkonem a tomu úměrnou spotřebou energií

  Dokáže každoročně natočit mnoho motohodin za velmi nízkých provozních nákladů na spotřebu energií oproti jiným spotřebičům, a to s nízkými servisními náklady pro udržení stabilního výkonu a provozu schopnosti.

  Vnitřní interiérová jednotka bez ohledu na jejím tvaru a výkonu je složená z hlavních částí a to primárně tepelného výměníku, kde probíhá proces nástřiku kapalného chladiva, následnému odpaření a přeměnu na plynné skupenství chladícího media, které neustále cirkuluje v hermeticky uzavřeném okruhu chlazení mezi vnitřní výparníkovou jednotkou a vnější kondenzační jednotkou a sekundárně z ventilátoru, který zajišťuje cirkulaci vzduchu a distribuci teplotně upraveného vzduchu v místnosti přes plochy výměníků tepla ve vnitřní jednotce.

  Ventilátor plní současně dvě funkce. Vydechuje z vnitřní části klimatizace teplotně upravený vzduch do místnosti přes otevřené, nastavitelné lamely a současně nasává do klimatizace na tepelný výměník vzduch z místnosti, který není ještě teplotně ustálen na požadované konstantní teplotě.

  Při této trvalé cirkulaci vzduchu nasává ventilátor se vzduchem i veškeré drobné částice, které jsou v místnosti. V bytě to jsou materiály ze závěsů, koberců, a v různé formě bytového prachu. V kancelářích navíc ještě prach neustále přinášející na obuvi a z papírů.

  Tím se z klimatizace stává průtoková komora pro trvalou cirkulaci vzduchu, kam se zanáší jemný prach z uzavřeného interiéru. Tuto část je nezbytně nutné pravidelně čistit. Ze strany běžného uživatele je to péče pouze na čistění – omývání filtrů.

  Ze strany dodavatele min. 1x ročně, odborné vystříkání odpovídajícím roztokem, ploch výměníků složených z jemných hliníkových lamel, aby se tyto nezanášeli a zároveň se vydesinfikovali.

  Nepravidelnost, nebo nedodržování servisu čistění vede k zanášení jemných drážek mezi lamelami výměníku a tím dochází ke snižování výkonů, navyšování spotřeby energie a může vést i k vytváření bakteriálního a plísňového prostředí. Klimatizace tak může být zdrojem nepříjemných problémů. Za které v podstatě nemůže, pokud uživatel nedodržuje pravidelnost a případnou četnost servisů.

  U vnější kondenzační jednotky dochází v průběhu roku k mnohdy velmi intenzivnímu zanešení jemných hliníkových lamel na vnější části kondenzačního výměníku. Ventilátor ve vnější jednotce zajišťuje nutnou cirkulaci vzduchu přes tyto lamely. Tím zároveň sebou zanáší do lamel veškeré poletující částice, jako je prach z městských ulic, v průmyslu z částí výroby, nebo v období květu různé chmýří. To má za následek zanášení lamel výměníku a tím bezprostřední snižování výkonu a zvyšování požadavků na energie. Snižování životnosti celého zařízení, na úrok zbytečného zvyšování pracovního výkonu na hranici možností, na to plně navazuje. Pravidelně a kvalitně servisované a udržované klimatizační zařízení, sebou přináší zajištění potřebného pracovního výkonu, nízké spotřeby energií a prodlužuje životnost celého zařízení.

  Softwarová a konstrukční vybavenost kvalitních Inverterových klimatizací

  Významný rozdíl v Inverterových klimatizacích je jejich technologická vybavenost v softwaru a podle konstrukčních možností těchto zařízení.

  Na trhu se pohybují různé výrobky, dominantním původem zejména z Asie.
  Ty se ale rozlišují nejen cenou, kterou nejdříve v prvopočátku investor vnímá. Zásadní vliv je v rozdílu užitnosti tj. možnosti a účelu provozování, ve spotřebě energií a v životnosti. To vše v konstrukčním řešení a vybavenosti.

  Současné sofistikované Inverterové klimatizace značkových výrobců umožňují a nabízí, v technologickém koktejlu softwarů a konstrukcí, pro uživatel různé možnosti celoročního používání.

  Kvalitní výrobci Inverterových klimatizačních zařízení vynakládají do vývoje nových technologií nemalé prostředky, a to nejen co do vybavenosti a rozšiřování možností pro uživatele, ale i pod tlakem mezinárodních organizacích s ohledem na životní prostředí.

  Mezi základní požadavky na vysokou kvalitu a užitnost patří nízká spotřeba energií a dosažení vysokých výkonu jak v režimu chlazení, tak i stále více s využitím pro chladné období roku v režimu topení.

  K tomu i další doplňkové vybavení pro různé charaktery provozování.

  Rozsah doplňků a vybavení je u jednotlivých výrobců odstupňovaný.

  Tím je možné pořízení od jednoho výrobce klimatizace o stejném výkonu, a to od základních řad určených primárně pro chlazení, přes slušnou střední třídu až po investičně nákladnější designové klimatizace s vysokým faktorem mezi spotřebou a výkonem.

  Správné používání a provozování klimatizace

  Každá, i ta technologicky nejlepší Inverterová klimatizace je jen stroj v rukou uživatele tj. v moci a různém chápání lidského faktoru.

  Pokud nám záleží na optimálně klimatizovaném prostředí s příjemným pocitovým vjemem, na nízké spotřebě energií a dlouhé životnosti, tak platí pravidlo, že pokud nebudeme stále každodenně zapínat a vypínat klimatizace a necháme je plynule pracovat,

  tak dosáhneme při nastavené, nám vyhovující optimální pobytové teplotě výsledků, z kterého budete mít dobrý pocit příjemného prostředí a budete za klimatizaci v důsledku vděčni.

  Opak nesprávného používání viz článek Nevhodné používání klimatizace

  Tepelné zisky a zátěže

  Tepelná zisky a zátěže nejsou jen v období teplého roku působením zvýšenou aktivitou Slunce.

  Významný podíl na tepelných ziscích v uzavřené místnosti má naše každodenní aktivita. Každý jedinec ze sebe vydává min. 100W/h.

  K tomu se dále přičítají všechny tepelné zdroje tj. elektrické spotřebiče. Vaření jídel v často společných halách kuchyně a jídelny s obývací částí.

  Celkovým součtem všech tepelných zisků a zátěží působících na celou budovu a dále jednotlivé místnosti, z vnějšího a vnitřního prostředí získáváme důležitou hodnotu pro požadovaný výkon klimatizačního zařízení.

  Místnosti v celé budově jsou působením tepelných zisků a zátěží v rámci jedné budovy mnohdy významně rozdílné.

  Vždy záleží na mnoha faktorech, které mají zásadní vliv na celkovou hodnotu výsledku tepelných zisků a zátěží jednotlivých místností a podlaží v jedné budově.

  Do výpočtů se zahrnují okna, vnější stěny, stropy, plochy podlah, počet osob pobývajících a počet osob průchozích, zdroje tepla jako jsou spotřebiče, různá specializovaná pracoviště s vysokým zatížením, jako jsou laboratoře, IT a datové místnosti, rozvodny, ale i kuchyně atd.

  Tím je patrný i rozdíl místností v přízemí, v patře anebo pod střechou. Rozdílné jsou i pozice místností podle světových stran a podle denní expozice slunce.

  Bez provedeného výpočtu tepelných zisků a zátěží není návrh potřebného výkonu objektivní. Návrh výkonu klimatizace pouze letmým odhadem není relevantní a není možné za tento odhad následně v provozu klimatizace ručit.

  Významné tepelné zisky jsou v technologických místnostech, které jsou mnohdy uzavřené bez oken a vnějších stěn ve středu budov. Samotná místnost má vlivem působení okolních místnosti pouze nepatrnou zátěž.

  Technologie IT a rozvoden je ale velmi aktivní a s rozdílnou charakteristikou kapacity hodinové spotřeby energií. U těchto místností je vždy nutné dodržování dohodnuté kapacity a následného výkonu klimatizačního zařízení.

  Pokud dochází postupem času k navyšování kapacit IT technologií, vždy se musí myslet ni na navýšení výkonu chlazení. Negativní působení vlivem tepelných zisků a zátěží mohou mít i různé technologické místnosti, napřímo sousedící s další místností, a to prostupem tepla přes stropy a stěny.

  Uvažování o pořízení klimatizace

  Začínáte-li uvažovat o klimatizačním zařízení do budovy a místností, které jsou již obývané, je vhodné zabývat se touto myšlenkou již po proběhlém teplém období roku.

  Je na to v tuto dobu dostatek času pro vytvoření potřebných výpočtů tepelných zisků a zátěží a na to navazující návrh odpovídajícího výkonu a tvaru klimatizace, vč. uceleného řešení montáže vedení tras měděného potrubí chladivového okruhu mezi vnitřní a vnější jednotkou, vyřešení samovolného svodu odpadu kondenzátu, napájení el. proudem, atd.

  Pokud se investor rozhodne pro instalaci ještě na podzim, je to velmi vhodná doba přípravy na další teplé roční období. Současné teplejší zimy umožňují montáže klimatizací celoročně a mnohý investor využívá i možnosti Inverterové klimatizace při chladnějším počasí pro přitopení.

  Úvaha o klimatizaci v plné sezóně od začátku května, a spolehnutí se na to, že bude obratem realizována dodávka klimatizace, může vést k časové prodlevě. Kvalitní odborná firma s odpovídajícím vybavením a dlouholetou zkušeností montážních techniků to sice zvládne, ale je to dost zátěž i pro ně.

  Vybavení a možnosti montážních aplikací u vnitřních jednotek

  Podle charakteru místnosti tj. jejích velkosti, výšek stropů, způsob využívání místností, jako je v privátu hlavní obývací hala, nebo ložnice, v administrativních budovách kanceláře, IT místnosti, laboratoře, nebo v průmyslových areálech výrobních provozů a hal,

  se nabízí od velkých značkových výrobců mnoho variant technických řešení v různých výkonech od min. 2 kW/h až po systémy centrálních klimatizací s tzv. nekonečnou možností kapacity výkonu, která je závislá ve své podstatě na možnostech Investora a připojení dostatečné energie v daném areálu.

  Běžné jsou nástěnné klimatizace s výkony chlazení od 2 do 11 kW/h. Často požívané jsou stropní kazetové jednotky od malých výkonu až po kapacity 16 kW na jednu vnitřní jednotku. Za nimi následují podstropní klimatizace menších velikostí ale taktéž až po 16 kW/h výkonu chlazení. Pro některé interiéry jsou vhodné parapetní jednotky osazované na obvodové stěny místnosti kousek nad podlahou a velké uplatnění nachází tzv. kanálové, průtokové klimatizace s možností instalací pod zvýšenou hermeticky uzavřenou podlahou, kapotované na stěnách, uložené do podhledů s rozvody výdechů přes různé výdechové ventily, anemostaty a jiné distribuční prvky s výkony chlazení na jednu vnitřní jednotku až 20 kW/h. Všechny klimatizace se dají v podstatě montovat ve všech uzavřených místnostech v pevných budovách, v mobilních pracovištích, jako jsou různé technologické kontejnerové pracoviště, mobilní kanceláře, ale i řešené vlastním návrhem klimatizování stanů pro záchranné systémy a armádní využití. Použití klimatizací je ve všech činnostech člověka a to buď pro zajištění komfortu v obytných místnostech, vytvoření optimálního pracoviště pro zajištění podávaných výkonů v administrativních budovách od jednotlivých pracovníků, anebo nezbytnou součástí technologických místností a sálů pro udržení konstantních teplot vč. využití ve výrobě a průmyslu. Jsou provozy, kde klimatizace pracují 8tis hodin ročně, v podstatě bez odstávky. U kvalitních Inverterových klimatizací takto pracují i 12 let v nepřetržitém každodenním provozu celoročně bez ohledu na teplotní podmínky ve vnějším prostředí.

  Výkon a pracovní rozsah Inverterových klimatizací

  U Inverterových klimatizací je pro návrh důležitý podle vypočítané hodnoty její jmenovitý výkon. Kvalitní Inverterová klimatizace to znamená, s proměnnou frekvencí, mají, dá se říci slušný rozsah výkonu.
  Příklad, u nástěnné jednotky, se jmenovitým výkonem chlazení 2 kW/Qch/h je proměnný výkon od 0,9 do 3,0 kW Qch/h. To je bezesporu obrovskou výhodou pro její provozování podle momentálního zatížení v danou hodinu v danou dobu v celodenním provozu a na to přímo navazující proměnnou hodnotou spotřeby energií. To znamená, že pokud uživatel správně provozuje a používá Inverterové klimatizační zařízení, tak dosáhne za nízkých provozních nákladů požadovaného výkonu klimatizace pro zajištění komfortu v místnosti, nebo potřebný výkon pro chlazení technologií.

  Jestliže uživatel v průběhu provozování klimatizace za účelem snížení vysoké pobytové teploty a pro dosažení komfortního pobytu, dostatečně nechápe princip klimatizování a trvale má otevřené okno a větrá, a jsou vně budovy teploty nad 30°C, tak ani u správně na dimenzované klimatizace není možné dosáhnout při odpovídajícím výkonu požadované teploty v místnosti. Klimatizace je vlivem neustále nově přijímaného zdroje tepla ze vzduchu a tím i nadměrné vlhkosti ze vzduchu trvale přetěžovaná. To má za následek velmi vysokou spotřebu energií, a velmi výrazné snižování životnosti celé klimatizace, zejména ve vnější kondenzační jednotce pak motor kompresor. Samozřejmě je nutné ráno a večer danou místnost vyvětrat, nebo zajistit nucené větrání pro pobyt osob. S tím se při odborném návrhu výkonu podle charakteru místnosti a jejího využití již počítá.
  Při správném používání Inverterových klimatizací s odpovídajícím jmenovitým výkonem si zajistíte komfortní prostředí pro Váš příjemný pobyt.

  WIFI a její skutečné možnosti využití

  Použití a využití WIFI pro obsluhu klimatizace v reálném každodenním provozu.

  Pro možnost vzdálené obsluhy klimatizačního zařízení je možné použití, zpravidla nadstandardního vybavení klimatizace, přes mobilní aplikaci a tím provozovat danou klimatizaci podle potřeby na dálku.

  Toto uplatnění je vhodné při aplikaci klimatizace v objektu, který je od Vás dostupně vzdálený na občasný dojezd, jako je chata chalupa, jiné bydlení mimo hlavní, nebo obráceně jste-li přes týden mimo domov, nebo dojíždíte-li do místa pracoviště nepravidelně.

  Potom je na místě plné využití aplikovaného WIFI modulu. Na dálku si přes chytrý mobil klimatizaci spustíte tř. den předem, nastavíte si požadovaný režim provozu, potřebnou teplotu a rychlost ventilátoru.

  Další den dojedete na dané místo a v místnosti je pro vás přijatelná požadovaná teplota. Takto to zajisté šetří náklady a čas.

  Pokud uvažujete na doplnění WIFI modulu a klimatizace, kde jste denně a dokážete klimatizaci přes příslušný ovladač nastavit dle potřeby, tak zpravidla aplikovaný modul WIFI ztrácí na významu. Stává ze z tohoto doplňku zbytečná investice do něj, a bezpředmětná pro využití.

  Zkušenost je z praxe spíše taková, že dochází ze strany uživatele k nevhodnému používání stálým každodenním zapínáním a vypínání. Pokud zůstane správně nastavená klimatizace v teplém období roku trvale spuštěná a se zapnutým režimem ECONOMY,

  je toto vhodnější provozování a nepotřebujeme v klimatizaci modul WIFI.

  Základní rozdělení klimatizací podle jejich tvaru a výdechu do místnosti

  Nástěnné klimatizace s předním horizontálním výdechem a s menší možností nastavení proudění vzduchu z klimatizace ve vertikálním směru. Nejčastější využití v mnoho místnostech různého využití a charakteru.

  Stropní kazetové s jedním, dvěma a čtyřmi výdechy. Tyto se osazují do tzv. snížených stropů. Vnitřní část klimatizace s výparníkem a ventilátorem vč. připojení měděného izolovaného potrubí a odvodu kondenzátu jsou v podhledu mezi sníženým s pevným stropem. Vhodné použití v místnostech s vyšším stropem mni. 2,8m do plochou větších místností.

  Podstropní s čelním výdechem, jsou menší od zhruba 4 až do 7 kW výkonu chlazení pro menší místnosti. Od 8 kW výkonu chlazení až po 16 kW jsou to jednotky větší a s vyšším průtokem vzduchu vhodné pro vysoké a dlouhé místnosti.

  Parapetní jednotky od 2 do 5 kW výkonu chlazení jsou vhodné pro místnosti v podkroví se všemi šikmými stěnami, nebo tam, kde nelze z nějakého důvodu využít pro montáž stěnu u stropu a vlastní strop. Výdech je člení s možností nastavení vertikálního směru proudu vzduchu.

  Kanálové mezistropní jednotky ve výkonech chlazení od 2 do 20 kW/h. tyto systémy umožňují velkou variabilitu využití ve všech objektech. Vždy záleží na potřebě řešení přes tyto systémy a možnostech osazení. 

  Sloupové stojanové klimatizace se využívají zejména ve velkých prostorných veřejných halách, kde z nějakého důvodu nelze stavebně již řešit montáží jiné systémy. Výkony chlazení jsou v rozmezí od 7 do 15 kW/h.

  Životnost technologií Inverterových klimatizací

  Životnost každé Inverterové klimatizace, i té technologicky nejlépe vybavené a to levné i drahé je přímo závislá od počátku na návrhu odpovídajícího výkonu, správné montáži, a odpovědném používání ze strany uživatele.

  Při poddimenzování požadovaného výkonu dochází trvale k přetěžování motoru kompresoru ve vnější jednotce a tím k rychlému opotřebení, vč. zvýšené spotřeby energií.

  Při nevhodné montáži v závislosti na mnoha faktorech jako podle výkonu, délky a převýšení propojovacího potrubí, nevhodné osazení vnější kondenzační jednotky, atd. dochází taktéž k rychlému opotřebení a snížení životnosti.

  Při nesprávném a nevhodném používání nárazového provozování, kdy musí stále dokola klimatizace dohánět snižování přebytečných teplot, dochází k rychlejšímu opotřebení.

  Ve všech případech s tím souvisí i zvýšená spotřeba energií.

  Běžná Inverterová klimatizace s odpovídajícím výkonem a při správném používání běžně dosáhne životnosti 12 až 15-ti let.

  Při využití v technologickém provozu s každodenní tepelnou zátěží po celý rok dosahují výkonem odpovídající klimatizace životnosti 10 až 12 let.