Čistění klimatizačních zařízení

Při špatném a nepravidelném servisu vč. NEčistění lamel výparníků kondenzátorů, dochází k vědomému poškozování celého klimatizačního zařízení a vede to nezvratně k trvalému poškození a znehodnocení nejen motorukompresoru ve vnější jednotce.

Čistění klimatizačních zařízení je velmi důležitou činností pro správnou funkci a chod celé soustavy klimatizace. Vnitřní výparníková jednotka v místnosti i vnější kondenzační jednotka mají v sobě instalované ventilátory.  Ventilátory v obou případech zajišťují cirkulaci vzduchu jak přes výparník, tak přes kondenzátor. 
Tímto prouděním vzduchu však dochází k zanášení lamel jemnými prachovými částicemi z vnitřního a i vnějšího prostředí.

U vnitřní jednotky je sice výparník chráněn jemnými prachovými filtry, které jsou součástí výrobku, ale při zanedbání údržby těchto filtrů ze strany uživatele dochází k jejich zanášení. Je tedy nutné v obou případech provádět důkladné čistění  těchto lamel specializovanými roztoky a nástroji, které jsou k této činnosti určeny. Jedná se o koncentráty, které se ředí ve správném poměru a následně jej servisní technik aplikuje na výparník či kondenzátor. Koncentráty jsou vždy speciálně určeny pro vnitřní a vnější jednotky. Po použití a propláchnutí čistou vodou, jsou samo odbouratelné.

Tímto mechanickým čistěním koncentrovanými roztoky dochází zároveň k dezinfikování výparníku. Dezinfekcí se cíleně likvidují různé zárodky bakterií a plísní, které nám mohou znepříjemnit naši pohodu a zdraví.

Vyčištěný výparník či kondenzátor vykazují správnou činnost při vypařování a kondenzaci chladiva v okruhu chlazení 
a celé klimatizační zařízení je schopné pracovat podle správně zadaného požadavků uživatele.

Znečistěný, až zanesený výparník či kondenzátor nemají správnou funkční schopnost pro odpařování a kondenzaci chladiva v okruhu chlazení a celé klimatizační zařízení je zbytečně namáhané. 

KAŽDÉ  ZANEDBANÉ  NEBO  ŠPATNĚ  SERVISOVANÉ  KLIMATIZAČNÍ  ZÁŘÍZENÍ  MÁ VÝRAZNĚ  VYŠŠÍ  NÁROKY  NA  SPOTŘEBU  DRAHÝCH  ELEKTRICKÝCH ENERGIÍ  !!!

Čistění a údržbu klimatizační techniky provádíme pro:

  • naše stálé zákazníky při pravidelných ročních periodických prohlídkách v ceně smluvního servisu námi sledovaného
  • zákazníky na zařízení námi nedodaného a to i jiné značky výrobce, včetně převzetí do odborného a pečlivého servisu
  • servisy a údržbu provádíme po celé ČR, ale i mimo

Příklady vzniklých problémů na klimatizacích při zanedbání péče, ze strany uživatele.

Hrubě zanedbaná údržba ze strany uživatele, nečistoty a mnoho malých mikroskopických zvířátek ve vnitřní jednotce v interiéru. Nutná celková demontáž vnitřní jednotky vč. odsátí chladiva a odpojení z okruhu chlazení, demontáž vnitřní jednotky a vyčistění přímo u uživatele. Cena pravidelného servisu a čistění se pohybuje podle velikosti a výkonu zařízení v řádu stovek Kč. Uživatel zaplatil 8-mi hodinovou činnost technika, aby se klimatizační zařízení uvedlo do správného provozu schopného stavu. Hrubě zanedbaná údržba ze strany uživatele, nečistoty a mnoho malých mikroskopických zvířátek ve vnitřní jednotce v interiéru. Nutná celková demontáž vnitřní jednotky vč. odsátí chladiva a odpojení z okruhu chlazení, demontáž vnitřní jednotky a vyčistění přímo u uživatele. Cena pravidelného servisu a čistění se pohybuje podle velikosti a výkonu zařízení v řádu stovek Kč. Uživatel zaplatil 8-mi hodinovou činnost technika, aby se klimatizační zařízení uvedlo do správného provozu schopného stavu.
Rozebraná vnitřní klimatizační jednotka Rozebraná vnitřní klimatizační jednotka
V daném případě uživatel prováděl stavební rekonstrukce ve vnějším prostředí budovy. Neodstavil používané klimatizační zařízení z provozu. Měl jej řádně zabalit a zamezit zanesení jemným prachem. Při stále probíhajícím provozu klimatizace došlo ke spálení motorukompresoru ve vnější jednotce.  Oprava na vrub uživatele v době záruky v řádech tis Kč. Někdy stačí včas předem zavolat k nám do firmy a poradit se za cenu hovoru. V daném případě uživatel prováděl stavební rekonstrukce ve vnějším prostředí budovy. Neodstavil používané klimatizační zařízení z provozu. Měl jej řádně zabalit a zamezit zanesení jemným prachem. Při stále probíhajícím provozu klimatizace došlo ke spálení motorukompresoru ve vnější jednotce.  Oprava na vrub uživatele v době záruky v řádech tis Kč. Někdy stačí včas předem zavolat k nám do firmy a poradit se za cenu hovoru.
Ve výjimečných případech to neovlivní ani jedna strana. Myška hledala v zimním období teplo a něco k snědku. Topný odporový kabel na motorukompresoru ji byl osudný…Došlo ke zkratu a odstavení jednotky do poruchy. Oprava byla řešena pojistkou. Ve výjimečných případech to neovlivní ani jedna strana. Myška hledala v zimním období teplo a něco k snědku. Topný odporový kabel na motorukompresoru ji byl osudný…Došlo ke zkratu a odstavení jednotky do poruchy. Oprava byla řešena pojistkou.