Klimatizace počítačové tomografie (CT)

Klimatizace CT a udržení požadované provozní konstantní teploty na uzavřeném pracovišti počítačové tomografie (CT) na oddělení nukleární medicíny je nezbytnou provozní nutností. Drahé a technologicky citlivé zařízení CT vyžaduje pro vlastní provoz stálost teploty v celoročním období, které zajistíme kvalitní Inverterovou klimatizací FUJITSU.

Inverterová klimatizace FUJITSU v nástěnném provedení, s výkonem chlazení 10kW Qch/h, zajistí celoročně na daném pracovišti Centrálního tomografu na oddělení nukleární medicíny stálé provozní teploty a ochrání velmi drahé, přesné a citlivé zařízení CT.

Naše firma za dobu 9-ti let již realizovala mnohá podobná zařízení po celé ČR.

Dlouholeté zkušenosti a plnění požadavků podle projektů v rámci společné koordinace inženýringu na daných akcích jsou předpokladem úspěšného provozování podobných přesných technologií. S kvalitní Inverterovou klimatizační technologií FUJITSU je dlouhodobý předpoklad požadovaného provozu v celoročních klimatických podmínkách.

Každou podobnou realizaci osobně koordinuji s projektovou skupinou a osobně se zúčastňuji vlastní montáže se svými techniky až do předání včetně odzkoušení v reálném provozu. Osobně si zaškoluji odborný personál na daných pracovištích.

Součástí každé podobné realizace je následná spolupráce na pravidelných ročních servisech a revizích, z důvodu zachování dlouhého bezporuchového provozu. 

Správně navržená klimatizace FUJITSU je zárukou kvalitního provozu s dlouhou životností a provozní spolehlivostí