Specializované privátní zdravotnické zařízení – Ortodoncie – Havlíčkův brod

Zdravotnické zařízení privátního charakteru, specializované zubní Ortodoncie bylo řešeno Inverterovou klimatizací pro celoroční provoz v režimech chlazení a topení.

Ve spolupráci s projekcí a investorem byla zhotovena technická příprava řešení klimatizace. V rámci výstavby hrubé stavby byly z naší strany řešeny dodávky a montáž potrubních tras chladivových okruhů pro jednotlivá klimatizační zařízení v jednotlivých místnostech, v součinnosti s ostatními řemesly.

Po ukončení stavební části a při kompletaci interiérů jsme v druhé etapě osadili, na předem určená místa, vnitřní výparníkové jednotky.  Byly zvoleny nástěnné a podstropní klimatizační jednotky. Ve vnějším prostředí v zadní části objektu byly osazeny vnější kondenzační jednotky. Všechna námi dodaná Inverterová klimatizační zařízení jsou provozována celoročně pro chlazení v teplém období roku a pro topení v přechodném a chladném období roku.

Námi navržená a dodaná klimatizační Inverterová technologie FUJITSU pomáhá vytvářet komfortní pracovní prostředí jak pro pacienty, tak pro personál.