Projekty klimatizací pro kontejnerová pracoviště

Dokončené projekty společnosti JEŽEK KLIMATIZACE

Speciální chlazení a klimatizace kontejnerových pracovišť, pro elektrorozvodny, mobilní operátory. Podívejte se na některé naše ukázky prací / projektů.