Projekty klimatizací pro zdravotnictví

Dokončené projekty společnosti JEŽEK KLIMATIZACE

Zdravotnická zařízení, specializovaná pracoviště, ordinace. Podívejte se na některé naše ukázky prací / projektů.